Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Wykonanie modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości".
Termin składania 13.07.2021 do godz. 12:00

Szacowanie wartości zamówienia na: "Wykonanie modeli urządzeń do dynamicznego skracania drogi spadania z wysokości".

 

Termin składania 13.07.2021 do godz. 12:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej