Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na "Wykonanie audytów energetycznych trzech budynków Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, dwóch w Warszawie i jednego w Łodzi (trzy części - skrzydła), zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 468, z późniejszymi zmianami)"
Termin składania 8.07.2021 do godz 12:00

Szacowanie wartości zamówienia na "Wykonanie audytów energetycznych trzech budynków Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, dwóch w Warszawie i jednego w Łodzi (trzy części - skrzydła),  zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 468, z późniejszymi zmianami)"

 

Termin składania 8.07.2021 do godz 12:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej