Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Zaprojektowanie i wykonanie modułu stanowiska badawczego do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi, który umożliwi manipulację badanymi próbkami".
Termin składania ofert 6.07.2021 r. godz. 12:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny:

- zaprojektowanie i wykonanie modułu stanowiska badawczego do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi, który umożliwi manipulację badanymi próbkami.

 

Termin składania ofert 6.07.2021 godzina 12:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej