Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Wykonanie komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi".
Termin składania ofert 6.07.2021 r. godz. 12:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny:

- wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi.

 

Termin składania ofert 6.07.2021 r. godz. 12:00  

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej