Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów biurowych (Część 1) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxów i kserokopiarek (Część 2) do siedziby Instytutu w Warszawie oraz Zakładu w Łodzi
Termin składania ofert 30.06.2021 godzina 12:00

Szacowanie wartości zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów biurowych (Część 1) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxów i kserokopiarek (Część 2) do siedziby Instytutu w Warszawie oraz Zakładu w Łodzi

 

Termin składania ofert 30.06.2021 godzina 12:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej