Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "usługa opracowania i wykonania mobilnego systemu pomiarowego"
Termin składania ofert 30.06.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "usługa opracowania i wykonania mobilnego systemu pomiarowego"

 

Znak sprawy: OA/ZO-20/2021

Termin składania ofert 30.06.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku