Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Mobilny system pomiarowy".
Termin składania ofert: 23.06.2021 r. godz. 12:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny:

- mobilnego systemu pomiarowego.

 

Termin składania ofert 23.06.2021 r. godz. 12:00  

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik do ZO w wersji edytowalnej