Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: fabrycznie nowego aparatu do amplifikacji w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zawierającym funkcje analizy statystycznej ANOVA do badania aktywności genów na poziomie mRNA, zwanego dalej aparatem.
Termin składania ofert 18.06.2021 r. godz. 12:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny:

 

- fabrycznie nowego aparatu do amplifikacji w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem zawierającym funkcje analizy statystycznej ANOVA do badania aktywności genów na poziomie mRNA, zwanego dalej aparatem.

 

Termin składania ofert 18.06.2021 r. godz. 12:00   

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej