Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa dwóch par fabrycznie nowych rękawic VR, do budynku CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie"
TA/ZO-15/2021, Termin składania ofert 17.06.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa dwóch par fabrycznie nowych rękawic VR, do budynku CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie"

Znak sprawy: TA/ZO-15/2021

Termin składania ofert 17.06.2021 r. godz. 10:00   

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania