Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na: "Dostawę i instalację fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru parametrów fizjologicznych reakcji stresowej oraz prowadzania treningów biofeedback HRV"
Termin składania ofert do dnia 07.06.2021 r. godz. 11:00W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 07.06.2021r. godz. 11:00 na adres: magra@ciop.pl

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej