Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Program do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracownika powstających na skutek wykonywania różnego typu czynności pracy oraz w przypadku obciążenia przekraczającego dopuszczalne poziomy, zaproponowanie strategii interwencji odpowiedniej dla rodzaju wykonywanych czynności i obszaru ciała, z uwzględnieniem czynników o szczególnie negatywnym wpływie na obciążenie"
Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. godz. 11:00W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 31.05.2021r. godz. 11:00 na adres: magra@ciop.pl

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej