Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na usługę pt: "Usługa rekrutacji osób do badań naukowych (próba losowa) oraz zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia badań poza siedzibą CIOP-PIB w Warszawie i w Łodzi"
Termin składania ofert: do dnia: 28.05.2021 r., godz.: 12:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi.

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00 na adres: tomto@ciop.pl

 

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej
   
Notatka z szacowania wartości zamówienia