Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Mobilny system pomiarowy"
Termin składania ofert do dnia 21.05.2021 r. godz. 10:00W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 21.05.2021r. godz. 10:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej