Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Aplikacja użytkowa doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do czynników biologicznych do wykorzystania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych"
Termin składania ofert do dnia 21.05.2021 r. godz. 11:00W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 21.05.2021r. godz. 11:00 na adres: zajab@ciop.pl / magra@ciop.pl

 

Załącznik nr 1 - "Szacowanie wartości zamówienia"
Załącznik nr 2 - "formularz ofertowy" w wersji edytowalnej