Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt."Opracowanie konstrukcji modelu układu chłodzącego bazującego na ogniwach Peltiera, uwzględniającego możliwość opcjonalnego podłączenia ogniw w celu tworzenia różnych konfiguracji układu chłodzącego"
NO/ZO-13/2021; Termin składania ofert 14.05.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Opracowanie konstrukcji modelu układu chłodzącego bazującego na ogniwach Peltiera, uwzględniającego możliwość opcjonalnego podłączenia ogniw w celu tworzenia różnych konfiguracji układu chłodzącego"

Znak sprawy: NO/ZO-13/2021

Termin składania ofert 14.05.2021 r. godz. 10:00  

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania