Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na usługę pt: "Świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF"
Termin składania ofert: do dnia: 07.05.2021 r., godz.: 10:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 07.05.2021 r. do godz. 10:00 na adres: ilnie@ciop.pl.

 

 

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
   Notatka z szacowania dla Wykonawców