Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Rękawice VR wraz z oprogramowaniem"
TA_SZAC03; Termin składania ofert do dnia 06.05.2021 r. godz. 11:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 06.05.2021 r. godz. 11:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej