Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Wykonanie badań parametrów fizykochemicznych formowanych pianek poliuretanowych"
NO/ZO-14/2021; Termin składania ofert 26.04.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Wykonanie badań parametrów fizykochemicznych formowanych pianek poliuretanowych"

Znak sprawy: NO/ZO-14/2021

Termin składania ofert 26.04.2021 r. godz. 10:00  

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
Wynik postępowania