Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Opracowanie i sporządzenie raportu na podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowanych przez wykonawcę gatunków drzew twardych występujących na terenie Polski i najczęściej wykorzystywanych w przemyśle drzewnym wraz z charakterystyką procesu przetwarzania drewna twardego i identyfikacją procesów mogących stanowić potencjalne zagrożenie wybuchem wraz z opisem wyników uzyskanych z wykorzystaniem 20-litrowej komory sferycznej, zmodyfikowanej rury Hartman’a oraz kalorymetru stożkowego."
NC/ZO-5/2021 ; Termin składania ofert 08.04.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Opracowanie i sporządzenie raportu na podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowanych przez wykonawcę gatunków drzew twardych występujących na terenie Polski i najczęściej wykorzystywanych w przemyśle drzewnym wraz z charakterystyką procesu przetwarzania drewna twardego i identyfikacją procesów mogących stanowić potencjalne zagrożenie wybuchem wraz z opisem wyników uzyskanych z wykorzystaniem 20-litrowej komory sferycznej, zmodyfikowanej rury Hartman’a oraz kalorymetru stożkowego".

 

Znak sprawy: NC/ZO-5/2021

 

Termin składania ofert 08.04.2021 r. godz. 10:00 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
  Informacja o wyniku postępowania