Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Usługa modernizacji filtra wewnętrznego komory do badania całkowitego przecieku wewnętrznego do odpylania cząstek NACL z aerozolu testowego w pomieszczeniu laboratoryjnym CIOP-PIB w Łodzi"
NO/ZO-3/2021; Termin składania ofert 29.03.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Usługa modernizacji filtra wewnętrznego komory do badania całkowitego przecieku wewnętrznego do odpylania cząstek NACL z aerozolu testowego w pomieszczeniu laboratoryjnym CIOP-PIB w Łodzi"

Znak sprawy: NO/ZO-3/2021

Termin składania ofert 29.03.2021 r. godz. 10:00

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
Informacja o wyniku postępowania