Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "System nagłośnienia i głosowania"
TA_SZAC02; Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 r. godz. 12:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 18.03.2021r. godz. 12:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia
  Formularz ofertowy w wersji edytowalnej