Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Przeprowadzenie treningów redukcji stresu opartych na uważności"
NE/SZAC-1/2021; Termin składania ofert do dnia 01.03.2021 r. godz. 11:00

 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 01.03.2021 r. godz. 11:00 na adres: sysum@ciop.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia