Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości usługi polegającej na ”kompleksowym przywróceniu do użytkowania pomieszczeń laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej, po awarii instalacji hydraulicznej i sprawdzenie jego funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania”.
EZ/SZAC-1/2020; Termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10:00

 

Szacowanie wartości usługi polegającej na ” kompleksowym przywróceniu do użytkowania pomieszczeń laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej, po awarii instalacji hydraulicznej i sprawdzenie jego funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania”.

 

Znak sprawy: EZ/SZAC-1/2020

 

Termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r. do godz. 10:00

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 25.01.2021 r. godz. 10:00 na adres: haprz@ciop.pl lub dogrz@ciop.pl