Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania LabVied Professional Development System lub równoważnego"
TA/ZO-1/2021; Termin składania ofert 26.01.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania LabVied Professional Development System lub równoważnego"

Znak sprawy: TA/ZO-1/2021

Termin składania ofert 26.01.2021 r. godz. 10:00

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania