Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa krzeseł i mebli wraz z ich montażem do pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku "A" CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie"
EZ/ZO-2/2021; Termin składania ofert 26.01.2021 r. godz. 10:00

 

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa krzeseł i mebli wraz z ich montażem do pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku "A" CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie"

Znak sprawy: EZ/ZO-2/2021

Termin składania ofert 26.01.2021 r. godz. 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
  Wyjaśnienia
Rozstrzygnięcie