Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia na stanowisko pomiarowe do badania przepływów powietrza w maskach medycznych zgodnie z normą EN 14683:20
Termin składania ofert do dnia 16 lipca 2020.r do godz. 9:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 16 lipca 2020.r godz. 9:00 na adres: zajab@ciop.pl

Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik "formularz ofertowy"
,