Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych pt. "Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne powielające".
40-TA-2019; Termin składania ofert: do dnia 31.12.2019 r. do godz. 10:00:

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych pt. "Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne powielające".

Znak postępowania: 40-TA-2019.

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2019 r. do godz. 10:00:

  • a) w formie pisemnej  w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Żaneta Jabłońska, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: zajab@ciop.pl.         

 

 

Zapytanie Ofertowe 40-TA-2019
Załączniki do Zapytania Ofertowego
  Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania