Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Dostawa selektywnych ekspozymetrów do laboratorium w CIOP-PIB w Warszawie".
37-TA-2019; Termin składania ofert: do dnia: 10.12.2019 r., godz.: 10:00

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: "Dostawa selektywnych ekspozymetrów do laboratorium w CIOP-PIB w Warszawie"

Znak postępowania: 37-TA-2019 

Termin składania ofert: do dnia: 10.12.2019 r., godz.: 10:00 

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl. 
Zapytanie Ofertowe 37-TA-2019
Załączniki do Zapytania Ofertowego
   
  Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania