Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: „Wydruk i dostawa poradników oraz ulotek do siedziby Zamawiającego".
28-TW-2019; Termin składania ofert: do dnia: 06.09.2019 r., godz.: 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt: "Wydruk i dostawa poradników oraz ulotek do siedziby Zamawiającego"

Znak postępowania: 28-TW-2019 

Termin składania ofert: do dnia: 06.09.2019 r., godz.: 10:00 

  • a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  CIOP-PIB Sylwia Staroń, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa – pok. 6 (parter) – Kancelaria;
  • b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej oferty i załączników)  na adres: sylsta@ciop.pl. 
Zapytanie Ofertowe 28-TW-2019
Załączniki nr 1 do ZO - formularz ofertowy
Załączniki nr 2 do ZO - Oświadczenie
   
  Wyjaśnienia dla Wykonawców
  Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania