Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które przeprowadza się, by stwierdzić, jakie zagrożenia chemiczne w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika lub urazu. Jej celem jest podjęcie działań pozwalających ograniczyć ryzyko zawodowe związane z tymi zagrożeniami. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwić zapobieganie szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.

 

Metody oceny ryzyka
Działania prewencyjne