Eliminacja i zastępowanie

 

Eliminacja źródła zagrożenia może być realizowana poprzez:

  • usunięcie substancji niebezpiecznej lub zastąpienie jej mniej niebezpieczną,
  • zaprzestanie prowadzenia procesu powodującego niekorzystne warunki pracy,
  • hermetyzację procesów technologicznych,
  • automatyzację i robotyzację procesów technologicznych,
  • izolację stanowisk pracy związanych z wydzielaniem substancji niebezpiecznej.

Substytucja, oznacza zastąpienie jej substancji niebezpiecznej mniej niebezpieczną. Wyboru substancji chemicznej należy dokonywać już w trakcie projektowania procesu technologicznego. Na tym etapie konieczne jest dokładne przeanalizowanie właściwości toksycznych i fizykochemicznych surowców oraz półproduktów.

Drugim sposobem jest zastąpienie procesu technologicznego powodującego niekorzystne warunki pracy procesem, w którym następuje ograniczenie emisji substancji chemicznych do środowiska pracy.

Należy pamiętać, że zastępowanie jest procesem przebiegającym stopniowo, a jego kluczowym etapem będzie przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka. Znajdowanie i porównywanie alternatyw obejmuje poszukiwanie wszelkich dostępnych informacji na temat tego, w jaki sposób daną substancję chemiczną można zastąpić bezpieczniejszą alternatywą, w tym zapytania do dostawców, władz, stowarzyszeń zawodowych itp. Dotyczy to także poszukiwania alternatywnych procesów, w których nie ma potrzeby stosowania danej substancji lub jest możliwość ich prowadzenia przy użyciu substancji zastępczych (jeśli całkowita eliminacja jest niemożliwa).

 

Dowiedz się więcej na temat zastępowania substancji chemicznych…