Narażenie dermalne oznacza ilość substancji chemicznej mającej kontakt z zewnętrznymi warstwami skóry, która może być:

  • wchłaniana przez skórę wykazując działanie układowe

    i/lub

  • może powodować działanie miejscowe, czyli różnego rodzaju efekty na powierzchni skóry.

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem dermalnym na substancje drażniące, żrące, uczulające i wchłaniające się przez skórę jest jednym z elementów oceny ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych w pracy. Wyniki tej oceny stanowią przede wszystkim wskazówki dla prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej – odzieży i rękawic ochronnych, a w przypadku substancji wchłaniających się przez skórę do oceny wielkości dawki wchłoniętej tą drogą przez pracownika podczas wykonywania czynności zawodowych.