Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Spotkanie prasowe - otwarcie polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.
Warszawa 9 maja 2018 r.

 

Spotkanie prasowe  - otwarcie polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

 

9 maja 2018 r., godz. 10.00

Centrum Konferencyjne Zielna, I piętro, sala A

ul. Zielna 37, Warszawa

 

Zaproszenie na spotkanie
Program spotkania  
Informacja prasowa  

 

 

Program spotkania

 

10.00 – Otwarcie spotkania – Magdalena Okrzeja, Genesis PR
10.05 – Niebezpieczne substancje chemiczne a zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników      – skala problemuprof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), dr Małgorzata Pośniak, kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
10.15 –   Narażenie zawodowe na  substancje rakotwórcze w Polsce -  Katarzyna Konieczko,  Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym
10.25 – Ochrona pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i mutagennych         – wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowegodr Jolanta Skowroń, sekretarz Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 

10.35 - Kampania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB
10.40 - Pytania dziennikarzy
11.00 –   Zakończenie  spotkania

 

 

 

 

Patron honorowy kampanii: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Partner strategiczny:  Główny Inspektorat Sanitarny

Partner strategiczny naukowy: Instytut Medycy Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

 

Organizator kampanii: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy