Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Konkurs Dobrych Praktyk

 

Zaproszenie do składania wniosków w Konkursie Dobrych Praktyk

 

 

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest cyklicznie organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej krajowe punkty centralne (ang. Focal Points). W Polsce rolę Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA pełni CIOP-PIB.

 

W Konkursie nagradzane są organizacje, które prezentują wyjątkowe i innowacyjne podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

 

Obecna edycja Konkursu jest związana z kampanią "Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym". Zapraszamy do przedstawiania rozwiązań, które aktywnie zapobiegają zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa pracy związanym z wprowadzeniem systemów cyfrowych i charakteryzują się holistycznym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem pracy, angażując w niego zarówno pracodawców, jak i pracowników.

 

Udział w Konkursie jest okazją do włączenia się w kampanię, a także umożliwia firmom promocję i dzielenie się informacjami o dobrych praktykach na poziomie krajowym i europejskim.

 

Konkurs jest organizowany w 2 etapach. Podczas pierwszego zgłoszenia są oceniane na poziomie krajowym, a wybrane wnioski przekazywane do EU-OSHA. Laureaci krajowi otrzymują listy gratulacyjne, dyplomy i wyróżnienia podczas specjalnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w październiku lub listopadzie br.

 

Na drugim, ogólnoeuropejskim etapie trójstronne jury, złożone z przedstawicieli różnych państw wybiera laureatów, przyznając nagrody i wyróżnienia.

 

Nagrodzone i wyróżnione przykłady dobrych praktyk będą promowane za pośrednictwem EU-OSHA i partnerów sieciowych.

 

Kalendarium Konkursu po poziomie krajowym:

 

Wyniki konkursu na poziomie europejskim będą ogłoszone wiosną 2025 r.

 

Wręczenie dyplomów laureatom odbędzie się podczas uroczystej konferencji zamykającej kampanię "Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym", tzw. Closing Event, w listopadzie 2025 r.

 

Kontakt w sprawach dotyczących Konkursu Dobrych Praktyk:
Wioleta Klimaszewska
Tel. 22 623 36 77
e-mail: wioleta.klimaszewska@ciop.pl

 

Ulotka Konkursu:

 

Strona ogólnoeuropejska konkursu: https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/pl/get-involved/good-practice-awards