Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

CIOP-PIB Partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
15 maja 2013 r.

W nawiązaniu ustaleń podjętych podczas spotkania, które odbyło się w dniu 28 lutego br. w CIOP-PIB, Instytut zadeklarował wsparcie idei Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą zawiązaną przez siedmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.  

Wstępnie określono obszary współpracy między Porozumieniem a CIOP-PIB.

 

 

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/