Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Uroczyste otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)
Warszawa, 7 października 2015 r.

 

Uroczyste otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)

 

 

 

 

W dniu 7 października 2015 r. w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie nowych Laboratoriów badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego.

Laboratoria najnowszej generacji są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników, m.in. w zakresie:

 

  • kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka
  • oceny narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych i pyłów, w tym zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów
  • oddziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników
  • zagrożeń polami elektromagnetycznymi i elektrostatycznych
  • zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym
  • zagrożeń hałasem i drganiami mechanicznymi
  • projektowania bezpiecznych stanowisk pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej i symulacji komputerowych.

 

Laboratoria Tech-Safe-Bio znacząco poszerzają zakres badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących ochrony człowieka w środowisku pracy i życia, również osób starszych i niepełnosprawnych, dynamizują rozwój Instytutu, w tym kadry naukowej, oraz intensyfikują współpracę z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Nowoczesna aparatura badawcza jest wykorzystywana do prowadzenia wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych, m.in. projektowania i rozwoju innowacyjnych metod oraz rozwiązań technicznych służących poprawie bezpieczeństwa pracy w różnych sektorach gospodarki, w ramach priorytetowych grup tematycznych Info, Techno i Bio, zgodnych ze strategicznymi programami badawczymi Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle” i priorytetami tematycznymi europejskiego obszaru badawczego.

 

Więcej informacji o projekcie TECH-SAFE-BIO