Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

PIKNIK EDUKACYJNY w Iławie
4 września 2015 r., Iława

 

W dniu 4 września 2015 r. w Iławie na terenie Amfiteatru im. L. Armstronga zorganizowano piknik zaplanowano piknik edukacyjny pn. “Podziel się bezpieczeństwem”.

Piknik został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie przy współpracy CIOP-PIB i był elementem informacyjnej kampanii społecznej pn. “Podziel się bezpieczeństwem pracy – promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez CIOP-PIB.

Celem pikniku edukacyjnego było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zasadami kultury bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie było skierowane do społeczności lokalnej, a w szczególności do uczniów szkół zawodowych i technicznych, pracowników i pracodawców firm budowlanych, stolarskich, przetwórstwa mięsnego z regionu warmińsko-mazurskiego.

 

Szczegółowe informacje dot. pikniku