Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Konferencja prasowa, informująca o nagrodzie w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Koszalina
19 maja 2015 r., Areszt Śledczy Warszawa Mokotów

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej z Koszalina, który opracował i wdrożył system zwalczania stresu zawodowego u funkcjonariuszy, znalazł się wśród 11 firm i instytucji z całego kontynentu nagrodzonych w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. O przyznaniu nagrody poinformowano we wtorek, 19 maja 2015 r., podczas konferencji prasowej w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów.

Konkurs był ważnym elementem kampanii pn. „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” (2014-15) i miał na celu wyróżnienie wiodących przykładów firm lub organizacji, aktywnie zarządzających stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w organizacjach w całej Europie. Zwycięzcy musieli wykazać się zaangażowaniem i podejściem uwzględniającym udział pracowników i ich przedstawicieli w projektowaniu rozwiązań  dot. ich miejsc pracy. Jurorzy szukali najlepszych przykładów firm lub organizacji, które z powodzeniem oceniają, eliminują i redukują zagrożenia psychospołeczne oraz stres w pracy. Wniosek z Polski pn. „Profilaktyka stresu u funkcjonariuszy i pracowników jednostek OISW w Koszalinie” otrzymał nagrodę w kategorii „pracodawca zatrudniający poniżej 100 osób” za wdrożenie systemu warsztatów i programów trenerskich pomagających walczyć z problemem napięcia zawodowego.

Kampania oraz konkurs są organizowane przez Krajowe Punkty Centralne EU-OSHA, w Polsce taką rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji na stronie: stres.ciop.pl oraz na portalu facebook.