Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Utworzenie grupy pilotażowej Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, podjął się utworzenia Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, której podstawowym celem będzie zapewnienie kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawie warunków pracy. W listopadzie 2003 r. została utworzona grupa pilotażowa tej Sieci.

Więcej informacji