Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Poszukiwanie kandydatów do Sieci Regionalnych Ośrodków BHP
Kontakt z dr Martyną Zarzycką, Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

CIOP-PIB poszukuje kandydatów do akredytacji w ramach Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od wielu lat prowadzi współpracę z Siecią Ośrodków świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z założenia mają to być ośrodki działające regionalnie na terenie poszczególnych województw, po jednym na każde województwo. Ośrodki należące do Sieci podlegają akredytacji Instytutu na podstawie oceny zgodności ich kompetencji z określonymi kryteriami. Podstawowe wymagania dla Regionalnych Ośrodków BHP oraz ich aktualny wykaz dostępne są tutaj.

 

Obecnie poszukujemy Ośrodka z województwa podkarpackiego, który spełnia wymienione kryteria i byłby zainteresowany dołączeniem do Sieci.
Korzyści wynikające z uczestnictwa Ośrodków w działalności Sieci to m. in.:

 

   • możliwość zapewnienia wkładu merytorycznego oraz wykładowców CIOP-PIB do organizowanych przez Ośrodek szkoleń i seminariów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • podnoszenie kwalifikacji kadry Ośrodka przez zapewnienie rekrutacji na studia podyplomowe, szkolenia oraz konferencje i seminaria organizowane przez CIOP-PIB,
   • korzystanie z oferty CIOP-PIB na preferencyjnych warunkach (np. 20% zniżki na opłaty za udział w kursach i seminariach, 30% zniżki na zakup baz danych i narzędzi komputerowych, 50% zniżki na zakup tradycyjnych wydawnictw CIOP-PIB),
   • możliwość wymiany doświadczeń nt. działalności Ośrodków czy rozwiązywania problemów z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi członkami Sieci w ramach spotkań i seminariów organizowanych przez CIOP-PIB,
   • prawo do posługiwania się logo Regionalnego Ośrodka BHP akredytowanego przez CIOP-PIB w korespondencji oraz materiałach informacyjnych i reklamowych.

 

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy w ramach Sieci Regionalnych Ośrodków BHP prosimy o kontakt z dr Martyną Zarzycką, Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP. Adres: mazar@ciop.pl, tel. 22 623 46 84.

Link do kryteriów i wykazu ośrodków:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P1400137871334834387178&html_tresc_root_id=17198&html_tresc_id=300002305&html_klucz=17198&html_klucz_spis=