Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Dzień Nauki Polskiej - 19 lutego 2022 r.

 

19 lutego 2022 r. już po raz trzeci obchodzimy Dzień Nauki Polskiej.

Święto to stanowi wyraz uznania dla dokonań wielkich polskich naukowców, ale ma też na celu promocję pracy współczesnych badaczy oraz wzmacnianie zainteresowania nauką, która jest ważną częścią życia społecznego i gospodarczego. Jego data jest związana z przypadającą w tym dniu rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.

 

Z okazji Dnia Nauki Polskiej dzielimy się informacjami o dokonaniach pracowników naukowych CIOP-PIB nagrodzonych w kraju i zagranicą, wśród których znalazły się m.in.:

 

    EKOLOGICZNY UKŁAD UNIEPALNIAJĄCY DO ZASTOSOWANIA W ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

 

Rys. Wytworzenie żywicy epoksydowej modyfikowanej ekologicznym układem uniapalniającym

 

Żywica epoksydowa to syntetyczny produkt polimerowy, który po utwardzeniu staje się nietopliwy i nierozpuszczalny. Jest szeroko stosowana m.in. w budownictwie, jako ważny składnik farb i lakierów, klejów, szpachli i kitów.

 

Nowatorskie rozwiązanie opracowane przez dr Kamilę Sałasińską i dr inż. Macieja Celińskiego z Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB, jakim jest ekologiczny układ uniepalniający zastosowany w żywicy epoksydowej, powstało na bazie surowca odnawialnego oraz opracowanego w CIOP-PIB uniepalniacza. Surowcem odnawialnym są łupiny jednego z gatunków orzecha, natomiast opracowany uniepalniacz jest pochodną aminokwasu. Oba surowce po wprowadzeniu do polimeru powodują, że w przypadku pożaru na powierzchni żywicy powstaje warstwa „zwęgliny”, która hamuje proces spalania polimeru.

 

Żywica epoksydowa modyfikowana nowatorskim układem uniepalniającym charakteryzuje się większą stabilnością termiczną (większą odporność na działanie wysokich temperatur) oraz znacznie ograniczoną palnością i emisją dymów (w porównaniu do niemodyfikowanej żywicy epoksydowej czy żywicy zawierającej uniepalniacz komercyjny). W efekcie zastosowanie zmodyfikowanej żywicy znacznie ogranicza zagrożenie pożarowe i straty materialne.

 

Poza kwestiami bezpieczeństwa znaczenie ma także ekologiczny aspekt rozwiązania. Zastosowanie naturalnego surowca odpadowego, jakim są łupiny orzecha, umożliwia ograniczenie konieczności syntezy i stosowania dodatkowych związków chemicznych. Mniejsza liczba związków chemicznych wykorzystanych do produkcji żywicy to nie tylko ograniczenie chemii w środowisku naturalnym i ograniczenie zastosowania środków trudno degradowanych, ale także – w przypadku pożaru - zmniejszenie wydzielanie toksycznych i niebezpiecznych związków.

 

Ekologiczny układ uniepalniający został nagrodzony złotym medalem w konkursie innowacji i wynalazków w ramach 119. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine 2020 w Paryżu. Również jury Konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2020” wyróżniło rozwiązanie najwyższą nagrodą – Złotym Laurem.

 

Więcej informacji:

Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej – prezentacja

Artykuł

 

   PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM

 

   

Fot. 1. Półmaska do ochrony przed smogiem

 

Smog w miastach uważany się za jeden z najważniejszych problemów XXI w., a Polska niestety zalicza się do niechlubnej czołówki krajów europejskich o najgorszej jakości powietrza. Półmaska  do ochrony przed smogiem, zaliczana do sprzętu ochrony układu oddechowego III kategorii, stanowi ochronę przed niebezpiecznym działaniem zanieczyszczeń powietrza, w szczególności w aglomeracjach miejskich i na terenach przemysłowych.

 

Półmaska chroniąca przed smogiem, autorstwa dr hab. inż. Agnieszki Brochockiej oraz inż. Wiktora Orlikowskiego z Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP-PIB (Zakład Ochron Osobistych w Łodzi), chroni przed:

  • szkodliwymi aerozolami zawierającymi cząstki stałe (pył PM2.5, PM10, PM4.0, dym) i cząstki cieczy (mgła)
  • parami i gazami występującymi w smogu poniżej wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), czyli wg obowiązujących w Polsce normatywów dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Opracowana półmaska(średniej klasy ochrony FFP2 NR) stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego. Charakteryzuje ją dobry stopień przylegania do twarzy, a dzięki zastosowanym na jej warstwie zewnętrznej wzorom fluorescencyjnym użytkownik jest dobrze widoczny w warunkach słabego oświetlenia, np. w okresie jesienno-zimowym.

 

Rozwiązanie zostało nagrodzone złotym medalem, Eko Nagrodą Prezesa Polskiej Izby Ekologii oraz Special Award of President of Polish Chamber of Ecology PIE na XIV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021, a także złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS LUBLIN 2021 oraz brązowym medalem podczas 120. Jubileuszowych Targów Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2021 w Paryżu.

 

- Więcej informacji


 

    APLIKACJA  Size 4 Face

 

Fot. 2. Aplikacja „Size 4Face” zainstalowana na smartfonie

Aplikacja mobilna Size 4 Face autorstwa Krzysztofa Makowskiego z Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP-PIB (Zakład Ochron Osobistych w Łodzi) i Agnieszki Kamin z NextApps powstała jako odpowiedź na potrzeby użytkowników półmasek, związane z odpowiednim ich dopasowywaniem do indywidualnych wymiarów twarzy.

 

Do pomiaru twarzy w aplikacji wykorzystano technologię wirtualnej rzeczywistości 3D (dzięki generowaniu kilkudziesięciu tysięcy punktów w przestrzeni tworzona jest mapa głębi). Na podstawie indywidualnych wyników pomiaru aplikacja przyporządkowuje twarz użytkownika do jednego z pięciu rozmiarów skategoryzowanych jako: mały, krótki-szeroki, średni, długi-wąski i duży (rozmiary zdefiniowane w normach ISO/TS 16976-2:2015 oraz ISO 16900-5:2016). Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację, jaki rozmiar półmaski będzie dla niego odpowiedni. Aplikacja wskazuje też przykładowe modele półmasek w odpowiednim rozmiarze, dostępne na rynku (korzystając z zasobów wbudowanej bazie danych).

 

Użytkownik aplikacji, poza wsparciem w wyborze odpowiedniego rozmiaru półmaski, może także skorzystać z dodatkowych informacji wspomagających prawidłowe użytkowanie sprzętu ochrony układu oddechowego (dostępnych w MENU). Może zapoznać się z opisem konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego, podstawowymi danymi na temat wskaźników ochrony półmasek czy bazą półmasek.

 

Aplikacja mobilna Size 4 Face jest dostępna w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Jest bezpłatna i nie wymaga połączenia do Internetu (działa w trybie offline). Działa w systemie Android, a wszelkie narzędzia wykorzystywane w projekcie są natywnie. Dane pomiarowe nie są przechowywane w aplikacji, ani w jakikolwiek sposób zapisywane.

 

Rozwiązanie zostało nagrodzone najwyższym wyróżnieniem Excellence na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS LUBLIN 2021 oraz srebrnym medalem podczas 120. Jubileuszowych Targów Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2021 w Paryżu.

 

Aktualnie jest to jedyne takie rozwiązanie dostępne na rynku.

 

- Więcej informacji