Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Szkolenie pt. "Równowagi praca – życie pracowników, w tym w szczególności młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)"
Proponowane terminy do wyboru: 21.06, 28.06. lub 5.07

 

Szanowni Państwo,

 

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie organizowane są szkolenia (stacjonarne lub online) dotyczące:

 

Równowagi praca – życie pracowników,

w tym w szczególności młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek

(posiadających dzieci w wieku do lat 6).

 

Szkolenia dla młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek mają na celu zapoznanie ich z tematyką zrównoważonego życia zawodowego oraz pozazawodowego, jak również jego wpływu na utrzymanie aktywności zawodowej. W ramach szkoleń zostaną poruszone takie tematy, jak sposoby na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym, zarządzanie czasem i efektywne jego wykorzystanie.

 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: kapaw@ciop.pl lub kahil@ciop.pl

 

Proponowane terminy do wyboru: 21.06, 28.06 lub 5.07

 

Terminy szkoleń ustalane będą z uczestnikami na bieżąco, w zależności od liczebności grupy.