Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-28/2012, 2012-12-08, Wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

wykonanie branżowych projektów i dokumentacji technicznej budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego



Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :



Załącznik do SIWZ - Projekt Koncepcyjny (ZIP) :

Warszawa, dnia 08.12.2012 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-28/2012

Nr ogłoszenia: 260339 - 2012