P.P.U.H. KARAT Agnieszka Greliak
  P.P.U.H. KARAT Agnieszka Greliak

 

Kampania "Serce do pracy" w firmie P.P.U.H. KARAT Agnieszka Greliak

 

PPUH. Karat powstało w 1998 roku. Od 25 latu zajmuje się nakładaniem powłok cynkowych na metale metodą elektrolityczną na dwóch liniach automatycznych. Firma zatrudnia 18 pracowników, głównie mężczyzn.

 

PPUH KARAT organizuje przedsięwzięcia edukacyjno- informacyjne służące budowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikami w obszarze ochrony zdrowia poprzez stosowanie dobrych praktyk. Właścicielka zakładu, licencjonowana pielęgniarka i specjalista do spraw BHP, podczas szkoleń BHP upowszechnia się wśród pracowników wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz propaguje modę na bezpieczeństwo.

 

 

W ramach kampanii „Serce do pracy” właścicielka firmy Agnieszka Greliak zorganizowała grilla na terenie zakładu PPUH KARAT w Wyśmierzycach przy ulicy Kopernika 52. Spotkanie zorganizowane pod hasłem „Serce do pracy” odbyło się 22.08.2023r. Uczestniczyło w nim 40 osób, w tym pracownicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, kurierzy.

 

Ponadto w ramach działań kampanijnych:

  • zakupiono dla pracowników nowy aparat do samodzielnego mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
  • umieszczono nowe oznakowanie kierujące do gabinetu: RR pomiar;
  • na czas spotkania rozwieszono na terenie zakładu plakaty kampanii „Serce do pracy”
  • na wjeździe do firmy oraz w pomieszczeniach socjalnych pracowników rozdawano ulotki kampanii;
  • zakupiono 18 aparatów do RR, aby rozdać je pracownikom przed Bożym Narodzeniem jako upominki świąteczne.

 

 

 

 

 

 
0
0
0
3
5
1
6
7