Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
  Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

 

Kampania w Parku Naukowo-Technologicznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

 

Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. zaangażował się w  kampanię CIOP-PIB pt. „Serce do pracy” na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia.
Z uwagi na istotny cel, wskazujący na konieczność podnoszenia świadomości i wiedzy na temat chorób układu krążenia oraz wskazania praktycznych sposobów ich zapobiegania, spółka podjęła się uczestnictwa w ww. inicjatywie.

 

Działania w ramach kampanii „Serce do pracy” przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy z nich miał na celu przekazanie pracownikom PNT UZ bogatej treści materiałów merytorycznych, dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia, z wykorzystaniem m.in. tych udostępnionych przez organizatora kampanii. Drugi etap dotyczył zorganizowania szkolenia dla pracowników PNT UZ w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych, związanych z układem krążenia.
Ćwiczenia praktyczne pozwoliły na aktualizację wiedzy w tym zakresie, szczególnie biorąc pod uwagę użycie defibrylatora zewnętrznego AED.
Podjęte przez PNT UZ działania kampanijne wpisują się w podejmowane od lat rozwiązania, zmierzające do stworzenia odpowiednich warunków dla aktywnego i zdrowego stylu życia w  miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 
0
0
0
3
7
4
7
7