PERN S.A.
  PERN S.A.

 

Firma PERN S.A. podjęła aktywne działania, aby dotrzeć z przesłaniem kampanii „Serce do pracy” do swoich pracowników i wspierać ich w działaniach na rzecz zdrowia, a także ratowania życia.

 

Pracownicy firmy z informacjami o zapobieganiu chorobom układu krążenia zapoznać się mogą w firmowym intranecie, gdzie znajduje się specjalnie dedykowane miejsce z materiałami dotyczącymi kampanii. Udostępniane są także tematyczne podcasty nagrane przez lekarza, profilaktyka i dział BHP, dotyczące przeciwdziałania chorobom układu krążenia. Zalecenia lekarskie na temat zdrowego trybu życia zobaczyć będzie można również na spotkach reklamowych wyświetlanych na telewizorach i tablicach multimedialnych w ogólnodostępnych przestrzeniach PERN S.A.

W biuletynie firmowym pn. HEALTH AND SAFETY PERN ukazują się artykuły o tematyce kampanijnej.

 

Rys. 1 Przykład podcastu dotyczącego profilaktyki chorób układu krążenia.

 

Rys 2. Artykuł tematyczny w firmowym biuletynie HEALTH AND SAFETY PERN

 

Bardzo istotnym elementem działań kampanijnych są wykonywane obecnie w firmie instruktarze z wykorzystaniem AED ( Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych) i fantomów pierwszej pomocy, w trakcie których poruszana jest kwestia profilaktyki związanej z chorobami układu krążenia

W ramach kampanii „Serce do pracy” i realizacji celu ZAPRZYJAŹNIENI Z AED wspomniane instruktarze obejmą wszystkich pracowników firmy PERN S.A., a także osoby wykonujące na rzecz lub w imieniu firmy pracę na jej obiektach.

 

Fot. 1. Szkolenie dla pracowników PERN S.A. z udzielania pierwszej pomocy –Wola Rzędzińska (1)

 

Fot. 2. Szkolenie dla pracowników PERN S.A. z udzielania pierwszej pomocy –Wola Rzędzińska (2)

 

Fot. 3. Szkolenie dla pracowników PERN S.A. z udzielania pierwszej pomocy –Wola Rzędzińska (3)

 

Fot. 4. Zajęcia instruktażowe dotyczące stosowania AED – Emilianów

 

Fot. 4. Zajęcia instruktażowe dotyczące stosowania AED – Warszawa

 

PERN S.A. dba także o wizualizację dotyczącą akcji na rzecz zdrowych serc: Na każdym komputerze pracowniczym zainstalowane zostały specjalne wygaszacze z grafiką kampanią „Serce do pracy”, natomiast na obiektach firmowych umieszczane są autorskie plakaty promujące kampanię, stworzone przez firmę na bazie ogólnodostępnych materiałów graficznych kampanii CIOP-PIB.

 

Rys 2. Wizualizacja kampanii na ekranach firmowych komputerów.

 

                               

Rys 3. Autorskie plakaty reklamujące kampanię „Serce do pracy”

 

 
0
0
0
3
5
3
9
7