Centrum Szkolenia KONTRA i TMMP w Wałbrzychu
  Centrum Szkolenia KONTRA i TMMP w Wałbrzychu

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
W TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.

- wizyta techniczna i szkolenie dla uczestników 32. Forum BHP
zorganizowanego przez Centrum Szkolenia KONTRA w Katowicach

 

24 maja 2023 r., Wałbrzych

 

24 maja br. w Wałbrzychu w ramach 32. Forum BHP, organizowanego przez Centrum Szkolenia Kontra z Katowic, uczestnicy Forum, wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). Spotkaniu przyświecało hasło inicjatywy „Serce do pracy”. – kampanii CIOP-PIB na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia wśród pracowników. Przedsięwzięcie zwieńczyła wizyta techniczna na terenie przedsiębiorstwa.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 specjalistów, głównie z obszaru BHP.

Po zaprezentowaniu uczestnikom spotkania założeń kampanii „Serce do pracy” przez przedstawiciela CIOP-PIB gospodarze z działu BHP opowiedzieli o działaniach na rzecz promocji zdrowia wśród pracowników. Jako kluczową działalność, znajdującą poparcie w późniejszej wizycie technicznej omówiono system pracowniczych Kart Przewidywania Zagrożeń funkcjonujący w firmie od ponad 10 lat. W ostatnich latach punkt ciężkości położony jest na poprawę ergonomii pracy. Wynika to między innymi ze zmian demograficznych firmy i coraz większej świadomości redukcji obciążeń. W ramach ogólnofirmowego celu działalność ta nosi nazwę „Każdy Proces dla Każdego Pracownika”. Wśród innych zaprezentowanych programów, planowanych do realizacji przez TMMP znalazł się m.in. program „OdWażSię” - dotyczący profilaktyki chorób układu krążenia i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. W ramach tego programu firma stara się edukować i wspierać swoich pracowników w działaniach służących zapobieganiu chorobom, m.in. poprzez zapewnienie opieki medycznej w miejscu pracy, wspieranie aktywności fizycznej pracowników, edukację dotyczącą zdrowego żywienia. Jednym z kolejnych punktów spotkania było wystąpienie ratowników z grupy „Ratomaniacy”, którzy zajmując się na co dzień udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zwrócili szczególną uwagę na to, jakich błędów unikać w czasie akcji „ratunkowych” przeprowadzanych przez nieprofesjonalistów, będących świadkami zdarzenia, w czasie którego dochodzi do zatrzymania akcji serca. Ratownicy opowiedzieli także o akcjach na rzecz profilaktyki zdrowotnej przeprowadzanych we współpracy z firmą TMMP i lokalną społecznością.

Ostatnim, najważniejszym punktem spotkania była wizyta techniczna w fabryce TMMP w Wałbrzychu, gdzie można było zaobserwować w praktyce, jak wdrożone na konkretnych stanowiskach pracy kaizeny (udoskonalenia) przysłużyły się poprawie ergonomii i większemu bezpieczeństwu pracowników. Wizyta techniczna stanowiła niejako klamrę do prezentacji BHP dotyczącej zadania „Każdy Proces dla Każdego Pracownika”. Szczegóły omawiane były bezpośrednio na stanowiskach pracy przez pracowników produkcji hybrydowych skrzyń biegów, pracowników działu transportu wewnętrznego i finalnie linii montażu spalinowych silników hybrydowych. Istotną kwestią jest fakt, iż działania te były prezentowanie na żywo przez inicjatorów zmian. Pokazywano sytuację przed i po zmianie. Zmiany dotyczyły redukcji sił potrzebnych do obsługi stanowiska pracy. Podkreślano, że w ten sposób nawet drobna osoba poradzi sobie w pracy. W oczy rzucała się wysoka kultura prezentacji pracowników liniowych, wsparcie liderów oraz wyczulenie na problemy pracownicze. Głos pracownika jest zawsze kluczowym kryterium kierunku zmiany. Pracownicy Toyoty byli dumni ze swych zmian.

 

 

 

 

 

 
0
0
0
3
5
3
8
9