Zawody pływackie MASTERS 2023
 Zawody pływackie MASTERS 2023

 

Mamy przyjemność poinformować, że 21 października pod hasłem kampanii „Serce do pracy”, odbędą się w Ostrowi Mazowieckiej XIII Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zawody organizowane są przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęckim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Ostrołęce.

 

Zawodom przyświecają następujące cele:

 

  • popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej, spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  • promocja sprawności fizycznej, przyjaźni, porozumienia oraz współzawodnictwa poprzez zawody pływackie;
  • zachęcanie do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania chorobom w środowisku pracy;
  • zachęcanie pracodawców do realizowania inicjatyw prozdrowotnych w miejscu pracy
  • zachęcanie pracowników do dbania o własne zdrowie;
  • integracja środowisk inżynieryjno-technicznych;
  • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich

 
Zainteresowanych zapraszamy do udziału!

 

Formularz zgłoszenia udziału w zawodach 

Regulamin XIII MZP MASTERS

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 października 2023 r.

(zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego na adres organizatorów, szczegóły w formularzu oraz regulaminie)

 

Zawody będą transmitowane na żywo za pośrednictwemstrony internetowej:

http://livetiming.pl/contest/4ee628fd-93c8-43ef-b103-6f0700e4d01b

 

 

 
0
0
0
3
5
1
6
1