Materiały tematyczne EU-OSHA – do wykorzystania
 Materiały tematyczne EU-OSHA – do wykorzystania

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), którą w Polsce reprezentuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,  w ramach swoich działań na rzecz podnoszenia świadomości o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy opracowuje i udostępnia zasoby informacyjne z tego obszaru tematycznego. Są to zarówno broszury, ulotki, poradniki, jak również filmy.

 

Niektóre z nich dotyczą chorób układu krążenia ,a także szeroko pojętej profilaktyki w tym zakresie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami i korzystania z nich!

 

Publikacje

 

The links between exposure to work-related psychosocial risk factors and cardiovascular disease

(Związek między narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka związane z pracą a chorobami układu krążenia)

(publikacja tylko w języku angielskim)

Autorzy:
Jenni Ervasti, Finnish Institute of Occupational Health Finland;
Mika Kivimäki, , Finnish Institute of Occupational Health and University of Helsinki, Finland, University College London, United Kingdrom

Project Management: Sarah Copsey and Ana Cayuela, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

 

Wyżej wspomniany dokument konsultacyjny prezentuje związek między narażeniem na psychospołeczne czynniki ryzyka związane z pracą a chorobami układu krążenia. Dzięki aktywności zawodowej osoby pracujące często są w lepszej formie psychicznej niż osoby bezrobotne, istnieje jednak wiele czynników związanych z pracą, które mogą wpływać na powstawanie lub pogłębianie chorób.

Wg danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ponad czterech na dziesięciu europejskich pracowników zgłasza, że poziom stresu w ich pracy wzrósł z powodu pandemii. Obciążenie to, wraz z innymi psychospołecznymi czynnikami ryzyka, takimi jak niepewność zatrudnienia, długie godziny pracy i mobbing zwiększają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i udarów.

Poniższy dokument przedstawia zależność między wspomnianymi czynnikami ryzyka a chorobami układu krążenia, a także zalecenia dotyczące zapobiegania tym chorobom.

https://osha.europa.eu/en/publications/links-between-exposure-work-related-psychosocial-risk-factors-and-cardiovascular-disease


 

Filmy z serii NAPO

 

NAPO to seria filmów animowanych przedstawiających perypetie sympatycznego pracownika, który w swoim miejscu pracy mierzyć się musi z wieloma wyzwaniami zagrażającymi zdrowiu i / lub życiu. Na szczęście tytułowy bohater – Napo – zawsze wychodzi z nich obronną ręką.

 

Film – często zabawny i bardzo prosty w przekazie – bo pozbawiony języka, bazujący na obrazie, może być wykorzystywany do prezentacji zarówno dzieciom jak i dorosłym. Najmłodszych edukuje od początku, poprzez zabawę; dorosłym przypomina w prosty sposób o podstawowych zasadach bhp.

 

Poniżej filmy z serii NAPO, które promują działania prozdrowotne w miejscu pracy

 

Krok w dobrym kierunku
https://www.youtube.com/watch?v=vpwjNf1zfqA

 

Napo a ….płuca w pracy
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-lungs-work

 

 
0
0
0
3
7
4
7
4