Materiały tematyczne CIOP-PIB - do wykorzystania
 Materiały tematyczne CIOP-PIB - do wykorzystania

 

Poniżej znaleźć można materiały na temat ChUK oraz narzędzia do promocji zdrowia w miejscu pracy opracowane w CIOP-PIB – do bezpłatnego wykorzystania na potrzeby kampanii.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi i korzystania!

 

Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Poradnik

Autorzy:

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii

dr med. Jerzy Tyszkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Poradnik przedstawia ogólne informacje o ChUK (ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca), zasadach profilaktyki oraz niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Przedstawia również wyniki badań własnych na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienna serca oraz wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie pracy przez osoby chorujące na te choroby


 

Artykuł Praca w środowisku zimnym jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia

Autor:
dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 


 

Artykuł Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi

Autorzy:

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr n.med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Publikacja porusza m.in. aspekt działań wspierających zatrudnienie osób przewlekle chorych na ChUK.


 

Program edukacyjny dla mężczyzn pn. Postaw na zdrowie

Autor:
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Program edukacyjny dla mężczyzn pn. Postaw na zdrowie, do wykorzystania w miejscu pracy (np. podczas szkoleń okresowych), składający się z 6 prezentacji multimedialnych wraz ze scenariuszami wykładów – instrukcjami do ich przeprowadzenia oraz dwoma 3-minutowymi filmami z ćwiczeniami dla pracowników umysłowych oraz fizycznych.

Program realizować mogą w miejscu pracy specjaliści ds. bhp lub inne osoby zaangażowane w promocję zdrowia w miejscu pracy, korzystając ze specjalnych materiałów instruktażowych, a także broszury pt. Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś! Miniporadnik dla mężczyzn.

Program "Postaw na zdrowie" (link do programu)


O programie opowiada dr Katarzyna Hildt-Ciupińska z Zakładu Ergonomii CIOP-PIB https://youtu.be/p2_MBUjRW70

 


 

Serwis internetowy Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej nóg
Autor:
dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Serwis internetowy prezentujący informacje na temat choroby oraz zalecenia dotyczące profilaktyki.

 

 


 

Publikacja Postać naczyniowo-nerwowa zespołu wibracyjnego. Objawy, diagnostyka, profilaktyka

 

Autor:
dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 


 

Serwis internetowy Promocja zdrowia w miejscu pracy
Autorzy:
mgr Marzena Malińska, mgr Anna Namysł, mgr Anna Kazenas, dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB, dr Katarzyna Hildt-Ciupińska Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

W serwisie m.in. wyszczególniono kluczowe argumenty i czynniki, motywujące pracodawców do wdra­żania inicjatyw promujących zdrowie w miejscu pracy i pokazano je je w podziale na czynniki zewnętrzne (poza organizacją) i czynniki we­wnętrzne (wewnątrz organizacji).

 
0
0
0
3
5
3
8
8